وبلاگ میدونستی

وبلاگ میدونستی میدونستی یا نه,میدونستی قیمت دل سوخته چنده,میدونستی که خاک فرش منه,میدونستی ننه ننه ننه,میدونستی نباشی غصه میخورم,میدونستی دل دیوونه من عاشقته,میدونستی که خاک فرش منه معین,میدونستی نباشی غصه میخورم از همه دنیا میبرم بدون تو زمین میخورم
وبلاگ میدونستی میدونستی یا نه,میدونستی قیمت دل سوخته چنده,میدونستی که خاک فرش منه,میدونستی ننه ننه ننه,میدونستی نباشی غصه میخورم,میدونستی دل دیوونه من عاشقته,میدونستی که خاک فرش منه معین,میدونستی نباشی غصه میخورم از همه دنیا میبرم بدون تو زمین میخورم
وبلاگ میدونستی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
درباره ما :
وبلاگ میدونستی میدونستی یا نه,میدونستی قیمت دل سوخته چنده,میدونستی که خاک فرش منه,میدونستی ننه ننه ننه,میدونستی نباشی غصه میخورم,میدونستی دل دیوونه من عاشقته,میدونستی که خاک فرش منه معین,میدونستی نباشی غصه میخورم از همه دنیا میبرم بدون تو زمین میخورم